Sportovní aktivity dětí

Sport nás baví. Sport je zdravý. Rodiče často děti hlásí do různých sportovních klubů. Vědí moc dobře, že se jedná o jeden z nejlepších způsobů, jak předejít tomu, aby časem měli jejich ratolesti problémy s chováním. Sport tedy představuje skvělou prevenci před sociopatologickými jevy. Zároveň u dětí a mládeže podporuje osvojení si celé řady zručností a dovedností, které jsou užitečné nejen ve sportu, ale především také v životě a v profesní kariéře. Jsou to zejména:
 
·         disciplína
·         sebekázeň
·         vůle
·         schopnost překonávat sebe sama
·         umět přijímat prohru
·         zdravé sebevědomí pramenící z vítězství
·         osvojení si vhodného timemanagementu
 
Na druhou stranu poměrně často se stává, že mnozí rodiče nemyslí na to, že dítě by mělo sportovat především proto, že ho to baví. Naopak sportovní kariéra dítěte bývá velmi často prostředkem k jejich vlastní seberealizaci. Nezřídka do sportovních aktivit vlastních dětí  neváhají investovat nesmírné množství peněz a ambice mnohých rodičů jsou ty nejvyšší. Účast na olympiádě mnozí rodiče vnímají jako naprosto samozřejmý cíl veškerého jejich snažení. Vrcholový sport u dětí samozřejmě může přinášet množství rizik.
 
·         dítě je neúměrně přetěžováno tím, že na tréninku tráví více času než by bylo pro jeho dětský organismus vhodné
·         dítě svou hodnotu začne posuzovat na základě výher
·         dítě nemá čas na to, aby se mohlo věnovat ostatním aktivitám přiměřeným jeho věku
·         dítě nemá čas na setkávání se s ostatními vrstevníky
·         dítě může v budoucnu mít velmi přísné požadavky na sebe, ale i na druhé
·         dítě se tím, že se pro množství aktivit odlišuje od ostatních, může stát obětí šikany
 
Je zapotřebí, aby rodiče byli moudří a toto vše dokázali zohlednit. A aby dokázali akceptovat skutečné možnosti dítěte. Samozřejmě, žeúspěch bývá vždy vykoupený úsilím, to ovšem není rozhodně důvod, aby dítě nemělo kvůli množství sportovních aktivit vůbec žádné dětství.