Při nákupu nemovitosti se obraťte na právní pomoc


List vlastnictví


Jména vlastníků nemovitosti se musí v předkupní i kupní smlouvě shodovat se jmény, která jsou uvedena v listu vlastnictví na katastru nemovitostí. Náhled do katastru je možný na Internetu zdarma, je plně transparentní a máte jistotu, že prodávající je skutečně vlastníkem objektu. Katastr se vyplatí kontrolovat pokaždé, dokonce i tehdy, nakupujete-li přes realitní kancelář. Každý je omylný a ne že bychom chtěli malovat čerta na zeď, ovšem jedná se o značnou sumu peněz a přece jen to není nákup potravin v supermarketu za pár stokorun.
dřevěná chata v lese.jpg


Rezervační smlouva


Ta je nezbytná v každém případě, chrání obě strany. Kupujícího před tím, aby si prodávající transakci nerozmyslel, nebo aby objekt nenabízel někomu jinému, mezitím, co podnikáte kroky např. k vyřízení hypotéky. A prodávajícího chrání před tím, aby kupující z nákupu nevycouval. V okamžiku sepsání rezervační smlouvy totiž prodávající zpravidla přestane nemovitost nabízet dalším zájemcům, resp. je musí odmítnout https://www.elpatio.cz/na-co-davat-pozor-pred-koupi-bytu- . V každém případě veškerá smluvní ujednání musí mít patřičnou právní formulaci, měl by ji tedy vytvořit buď advokát, nebo pověřený právní zástupce realitní kanceláře.


Platba za nemovitost


Existuje několik způsobů, jak za ni zaplatit, ten nejbezpečnější a také nejčastější je využít právní (notářské) úschovy. Úschova funguje tak, že jsou v ní relativně bezpečně peníze uloženy po přechodnou dobu, nežli dojde k převodu nemovitosti na katastru na nového vlastníka (kupujícího). Poplatek za úschovu je většinou částka kolem 5 tisíc korun, někdy se vypočítává z celkové ceny transakce, obvykle jde o 0,2 procenta. Tento poplatek většinou hradí obě strany rovným dílem.


Vlastnické právo


Vlastníkem nemovitosti se kupující stává v okamžiku zápisu do katastru, resp. po uplynutí 30 denní lhůty ode dne provedení zápisu. Katastr zajímá platná kupní smlouva s úředně ověřenými podpisy a provede se tzv. návrh na vklad práva vlastnického.
domy v Německu.jpg


Daň z nabytí nemovitých věcí


Kdysi ji musel hradit v plné výši prodávající, v současné době ji platí kupující. Výjimkou jsou pouze některé novostavby, které jsou této platby zproštěny. Částka daně kdysi byla 3 procenta z kupní ceny, dnes je zvýšena na 4 procenta.

Ohodnoťte příspěvek