Instalatér – to je hlavně voda, topení a plyn


Instalatérské řemeslo se neustále vyvíjí a ve světě řemesel má dokonce velmi svérázné postavení. V dávné minulosti se instalatéři zabývali zejména instalací vodovodního a odpadového potrubí a někteří z nich se teprve později specializovali na topenáře, odtud také pramení samotný název „instalatér“ a mohli bychom směle tvrdit, že je svým způsobem nepřesný. Někteří z vás si dokonce mohou pod tímto pojmem představit instalaci čehokoli dalšího nehledě na to, že se instaluje například i operační systém na vašem počítači, takže byste IT odborníka mohli považovat rovněž za instalatéra.

vytápění radiátorem

Mnohem přesnější výraz pro popis této profese je VTP neboli zkratka tří slov Voda – topení – plyn. Z těchto slov si snadno odvodíte, na co asi si domů můžete instalatéra přizvat. Na instalaci, rekonstrukci či demontáž vodovodního potrubí, na totéž s odpadovým potrubím i s kanalizací, kam se započítává i revize a čištění těchto systémů, na veškeré práce spojené s vytápěním pevnými palivy či zemním plynem, a to jak v rámci ústředního topení s radiátory, tak i topením v podlaze. A samozřejmě nesmíme zapomenout na plynové potrubí, kde kromě instalací a řešení havárií je nesmírně důležitá i revize v rámci preventivních opatření.

moderní koupelna

Voda – topení – plyn ale také ještě zcela nevystihuje podstatu této profese, instalatérské firmy totiž také udržují nepřetržitou pohotovost. Je to tedy podobné, jako s hasičským záchranným sborem. Instalatéra můžete zavolat třeba v půlnoci z pátku na sobotu, samozřejmě s ohledem na závažnost situace, a požádat o pomoc v souvislosti s únikem vody či plynu, s poruchou topení nebo zaneseným odpadem na toaletě.

Instalatér je sice poměrně nenápadný řemeslník v montérkách a možná byste jej v civilu na ulici zcela přehlédli, ale bez této práce by byla naše společnost zcela bezradná a brzy by tu docházelo k mnoha nepříjemným a obtížně řešitelným situacím.