Je hmyz zvíře?

Možná si někdo říká, že přeci hmyz mezi zvířata nepatří. Omyl. Kam by potom patřil. Mezi lidi? Ale když se nad tím tak zamyslím, jsme si s některými druhy hmyzu docela podobní.

Co například mravenci? Zakládají kolonie, tak jako my. Některé mají jen několik jedinců jako například Horní Dolní a v některých se jich pohybuje až několik miliónů takový New York.

Rozdělují se na čtyři základní skupiny
1.      královna
2.      samec
3.      dělnice
4.      voják

Pokud mají tu smůlu, že jejich pramáti královna nedošla o kousek dál do teplých krajin, dokáží si najít místo s topením. Usídlí se pod kámen, který je instalován na sluníčku a ten se potom chová jako akumulační kamna.
Jeden druh amerických mravenců, zvaných Atta si pěstuje jako potravu houbu, o kterou se ukázkově stará. Dokonce ji i krmí. Dělnice vyrazí do krajiny, nastřihají kusadly lupení a připraví substrát. Když mladá královna opouští mraveniště, aby založila své, dostane kousek houby jako výbavu s sebou.

Některým jedincům stačí pro život jen malé mozečky,protože poslouchají jen příkazy. Tak co myslíte, mluvila jsem o mravencích nebo lidech?
A kdyby se prý zvážili všichni mravenci na Zemi, budou mít stejnou hmotnost jako všichni lidé. Z toho až mrazí.

Naše česká specialita

Není to tak dlouho, co jsem se dozvěděla v rozhlase zprávu, že byl
nalezen nový druhvosy. A to na našem území. Přesněji – kolem města Doksy, u Máchova jezera.  Prý se nevyskytuje nikde jinde. Dostal krásné jméno – včelák český. Zatím se objevily pouhé tři exempláře, které už jsou v soukromé sbírce.

Doufejme, že nebyli jen ti tři. Tak, až půjdete někdy do polí na procházku, dávejte pozor. Třeba na včeláka narazíte. Poradím Vám, jak ho poznáte. Musíte se mu zadívat zblízka do tváře. Tento druh se totiž rozpozná tím, že má výrůstkyna obličejové části.  
Tak hodně štěstí!