Jak usnadnit firmám život?

Má-li se nějaká – a lhostejno jaká – firma uživit, musí v první řadě přinášet něco, co lidem schází, co postrádají. Tedy musí stále hledat něco nového nebo vylepšovat to, co už na trhu je a co se díky zdokonalení dá prodat. Mnohá firma tak potřebuje mozky, které pro ni právě vhodný sortiment vymyslí, respektive najdou dodavatele, jenž něco takového potřebuje prodat, přeprodat, provozovat a opravovat. To podle toho, o jaký typ podniku se jedná.

programatáor

Dále je třeba, aby byla taková firma konkurenceschopná. Tedy musí vyrábět za takové ceny, za jaké se její nabídka uchytí na trhu a dokáže vzdorovat konkurenci. Tu je záhodno sázet na nejnižší cenu, tu na nejvyšší kvalitu, tu na něco jiného, čím se podaří konkurenty trumfnout. A to chce zase lidi s bystrými hlavami, kteří to vymyslí, a se šikovnýma rukama, kteří to vyrobí. Případně jiné odborníky, to podle toho, čím se ten který podnik zabývá.

A chce to především usilovně a soustavně pracovat na tom, co je tím, z čeho ten který podnik žije. Věnovat se tomu plně, po celou pracovní dobu a nejednou ještě déle.
Což je ale v praxi nejednou problém. Protože takový podnikatel by se tomu zmíněnému třeba i rád naplno věnoval, jenže nemůže. Protože jakmile začne podnikat, nabalí se na něj i spousta dalších povinností, byrokracie, plateb a dalších úkolů. A ty mu nejednou zabírají mnohem více času, než by byl zdrávo, než je únosné. Protože máme spoustu paragrafů, spoustu úředníků a institucí, které do podnikání jiných mluví, pletou se do něj a žádají své. A jiné možná sice i něco prospěšného nabízejí, ovšem i zde platí známé ‚něco za něco‘.

program

A jak má podnikatel plnit své úkoly, je-li zavalen povinnostmi, jež mu v jeho počínání nejednou i více než citelně brání?
Chce-li si skutečně pomoci, měl by vsadit na podnikový software, který mu mnohé činnosti více než citelně usnadní. Pomůže mu s orientací v nejrůznějších předpisech, zajistí mu finanční účetnictví, povede personální informační systém, bude mu radit, školit ho, analyzovat,… Tak, jak se to u nás děje už po dvě desítky let díky KIT s.r.o.
A podnikatel tak bude mít konečně čas na to, aby podnikal. Aby si vydělával a živil své zaměstnance a ne jen hloubal nad tím, co chtěl ten který úřad říci tím či oním novým lejstrem.