Vinice s kusem historie

Historické záznamy hovoří o faktech, že o rozvoj zakládání nových vinic v českých zemích se významně zasloužil císař Karel IV., jenž ovšem navazoval na už započaté dílo svých předchůdců, za nichž již například ve třináctém století vznikaly první menší vinice na slunných svazích dnešních Vinohrad, Vršovic a Nuslí. Císař si byl vědom nutnosti potřeby kvalitního vína, které by se dostávalo nejenom jeho osobě, ale také významným hostům objevujících se při audiencích a jednáních. Otcův záměr se dařilo naplňovat i synovi Václavovi IV. Ten otcovo započaté dílo zveleboval a rozšiřoval, až tuto bohulibou činnost přerušila třicetiletá válka, která za sebou zanechala zpustošenou zemi. viniceLidé začali vinice měnit v pole, dávající jistotu obživy, a tak se stalo, že jich až na pár výjimek zcela zmizelo. Jednou z dosud zachovalých je vinice Grébovka, která jako zázrakem přežila staleté proměny krajiny okolí Prahy a zásluhou muže jménem Moritz Gröbe, se řadí k jedněm z nejstarších u nás. Právě Gröbe totiž v polovině devatenáctého století koupil tento pozemek, na kterém vystavěl secesní vilu a postaral se o kultivaci vinice, jež v současné době působí jako půvabný a romantický prvek pražské části.Archivní láhve s vínem, uložené ve sklepě
Vinice Grébovka se v současné době může pyšnit sklepem se stálou teplotou a technologickým zařízením, které umožňuje dozrálé hrozny přímo zpracovávat a ukládat do sudů. Nalezneme zde například odrůdy Rulandského šedého, Hibernalu, Ryzlinku rýnského a Neronetu. Právě tato vína získávají nejvyšší ocenění v Národní soutěži vín, konané pod záštitou svazu vinařů ČR, což je velmi prestižní událost ve světě vinařů. Popřejme tedy Grébovce a majitelům sklepu, manželům Bulánkovým ještě mnoho skvělých výsledků a úspěchů při zvelebování tohoto nádherného kusu naší země, která má za sebou dlouhou, pohnutou a zajímavou historii.