Bydlet jinak

Návrat k přírodě, předkům i sobě samým. Pohodlí, které moderní civilizace poskytuje je nakažlivé a je pouze na každém zvážit, jaké kompromisy je ochoten uskutečnit. Ať už jsou důvody finanční nebo touha po osobním rozvoji, cestou již nemusíme kráčet sami. Existuje totiž celá komunita lidí, která praktikuje alternativní bydlení.

mongolská jurta zevnitř

Alternativními stavbami sloužící jako permanentní nebo dočasné útočiště mohou být:

· Jurta

Jedná se o mongolský příbytek (vlastně stan) prověřený generacemi. Může být upravený pro život v našich podmínkách.

· Maringotka

Také generacemi prověřený styl života poskytuje maringotka. Velmi nápadně připomíná přístřešky, které se začali stavět v Americe v rámci hnutí „Tiny House“. Zajímavou podkapitolou jsou potom mobilní domy, které k nám putují použité ze severních zemí.

· Obytná dodávka

Alternativa pro lidi na cestách. I v takto malém prostoru lze zařídit všechny potřebné aspekty života – od práce přes internet, přes spaní až po plně vybavenou kuchyň.

· Domečky splácané z hlíny v kombinaci s jinými recyklovanými materiály

Zde spadají například hliněné domy prokládané vyřazenými pneumatikami a podobné experimenty zahrnující i přestavbu přepravních lodních kontejnerů na obytný prostor.
kontejnery před přestavbou

Každá varianta má své výhody i překážky. Prakticky vždycky se ale vždycky skončí u řešení stejných otázek – topení, energie, voda, odpady a legalita. Určitě je nejlepší se u každého případu přesvědčit, že přestavby a umístění, které provádíte jsou v souladu s našimi platnými zákony.

Alternativní stavby ale nemusí být jen pro účel bydlení. Může se jednat například o skleníky z recyklovaných skleněných lahví nebo sklep na skladování potravin v podobě hliněného domečku zabudovaného v kopci. Inspirace je rozsáhlá, a ještě rozsáhlejší je kreativita mnoha tvorů, které tvoří tuto komunitu alternativně žijících lidí.