Atraktivní ubytování Loket v jeho historickém centru

S výstavbou moderních kulturních stánků, sportovišť, rekreačních areálů, a s provozováním veřejných i soukromých akcí se Česko zařadilo mezi atraktivní země z hlediska turistického ruchu. Naše země má skutečně co nabídnout, o její historické hodnotě by bylo zbytečné hovořit, stejně tak o přírodních krásách v nejrůznějších podobách.

město

Historické centrum bývalého královského města vás osloví nebývalou krásou architektonických skvostů, vybudovaných nad řekou Ohří v jejím ostrém zákrutu nedaleko Svatošských skal, na úpatí Kozích hřbetů.
Některé z měšťanských domů poskytují i ubytování Loket a možnost prožít tu nezapomenutelné chvíle s nádechem středověkého rytmu života, jehož dominantu tvoří hrad Loket, zachovalé zdivo městského opevnění a křivolaké uličky s kamennými domy, z nichž nejstarší pochází z počátku 13. století. Můžete se vypravit, kromě Karlových Varů, i na další zajímavá místa v okolí.

Doubská hora

Zajímavá historie se pojí s vyhlídkovou stavbou jménem Doubská hora, neboli Aberg. Najdete ji nedaleko od přehradní nádrže Březová. Předchůdcem kamenné věže byla dřevěná stavba, která byla po požáru demontována a na jejím místě se začala stavět tehdy moderní kamenná rozhledna. Ta byla v provozu čtvrt století, přičemž ji v roce 1905 nahradila nová kamenná stavba. Po skončení 2. světové války byla přejmenována na počest Klementa Gottwalda jeho jménem a za socialismu sloužila jako rekreační centrum a školicí středisko. V roce 1995 ji odkoupil současný majitel a již v roce 1997 později zde otevřel honosný hotel. Rozhledna je veřejnosti přístupná.

řeka

Centrum řemesel na statku Bernard

Můžete si zde objednat výukový kurz tradičních lidových řemesel, kde se naučíte např. vyrábět vonná mýdla, stearinové svíčky, keramiku, výrobky ze dřeva a mnohé další.

Hornické muzeum v Horním Slavkově

Zde se nachází stálá muzejní expozice v jednom z renesančních měšťanských domů. Jsou tu vystaveny artefakty související s těžbou stříbra, uranu a cínu. Výskyt těchto rud je typický pro podhůří Krušných hor.