Proč je zeolit ideální náhradou náplně pískových filtrací

Záporné ionty

O záporných iontech jste již možná zaslechli chvályhodná slova, mají totiž zázračnou schopnost na sebe vázat škodliviny, které se v podobě kladně nabitých částic pohybují ve vzduchové hmotě, anebo v tekutinách. Mnoho kladných iontů těžkých kovů, prachových zrn a dalších toxických chemikálií se pohybuje zvláště v městských aglomeracích a v okolí průmyslových center. Určitou úlevu pak pocítíte v těchto místech po bouřce, kdy se tzv. vzduch vyčistí. Na podobném principu pracuje i zeolit. Je považován za přírodní unikát, v přírodě se totiž nevyskytuje mnoho minerálů, které by uvnitř molekulární struktury ukrývaly záporně nabité částice.

bazén

Zeolit má schopnost přitahovat k sobě toxiny doslova jako magnet, je vnímán jako jeden z nejúčinnějších přírodních detoxikačních a antioxidačních materiálů a tyto vlastnosti se cení v mnoha odvětvích průmyslu a v dalších oblastech lidského života. Je vynikajícím pomocníkem v lékařství, v úpravnách pitné, užitkové a odpadní vody, je nepostradatelnou součástí zemědělské výroby a využívá se také jako účinné filtrační médium.

vnitřní bazén

Bazénová filtrace

Filtrování vody v bazénech je základním předpokladem k jejich užívání. Zpravidla se k tomu plní filtrační boxy a patrony křemičitým pískem. Ten má však omezené schopnosti zbavit vodu nežádoucích chemikálií a pevných částic ve srovnání se zeolitem. V písku se zachytí jen nečistoty fyzikálního původu na povrchu drobných pískových zrnek, zatímco zeolit začne kromě mechanických příměsí na sebe vázat i chemické toxiny, a to písek nedokáže. Zbaví bazén amoniaku uvolňovaného z lidského potu, dusičnanů, dusitanů a mnoha oxidativních nežádoucích látek.
K jeho aplikaci není třeba žádných pomocných látek ani mechanismů, jednoduše jej vyměníte za křemičitý písek ve filtrační patroně. Zároveň ušetříte za přípravky bazénové chemie a provoz filtračního zařízení poháněného čerpadlem.